NIKOLAY KIROV

    Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca i doradca w zakresie: negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie, przywództwa, wdrażania zmian organizacyjnych i rozwiązywania konfliktów, negocjacji strategicznych i międzykulturowych, budowania modelów e-biznesu i strategii. Przez prawie 20 lat ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP – Advanced Management Program” prowadzący zajęcia w EADA Business School.

    Obecnie jest Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju-Center of Excellence-Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów-Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., członkiem zarządu Fundacji BARGEWORK, członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards, członkiem Kapituły nagrody „Lwy Koźmińksiego” oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration Central Europe”.