PROF. PIOTR ZIELONKA

    Profesor nadzwyczajny SGGW. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. Swoją karierę rozpoczynał w doradztwie biznesowym w firmie PricewaterhouseCoopers, następnie zajmował się eksperymentalną fizjologią mózgu. Opracował nowatorską metodę monitorowania niedokrwienia mózgu in vivo. Opublikował wiele artykułów naukowych w takich pismach jak: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”. Wydał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”. Kwestionował skuteczność analizy technicznej oraz porównywał zdolności prognostyczne analityków finansowych i meteorologów.

    Wraz z Raymondem Daceyem objaśnił fenomen efektu dyspozycji–częstego zjawiska na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Obecnie zajmuje się  psychologią  rynku  finansowego–w  szczególności  problematyką dyskontowania odroczonych wypłat oraz teorią umysłu. Współtwórca i kierownik studiów podyplomowych „Psychologia  Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek wspólnego thinktanku ING i Deloitte w Amsterdamie. Ściśle współpracuje z Bucknell University, University of Idaho w USA oraz University of Donja Gorica, Montenegro.